• Telefon: 0748 758 361
 • Email: comenzi@boom-store.ro

Termeni si conditii

SITE – Domeniile www.boom-store.ro și subdomeniile acestora, incluzând dar nelimitându-se la site-ul public disponibil

CONTINUT are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către Boom Store prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Boom Store UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de Boom Store într-o anumita perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care Boom Store are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
 • date referitoare la Boom Store, sau alte date privilegiate ale acesteia.

CAMPANIE – acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul site-ului un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Boom Store .

SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse si/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanta (i.e. telefonic).

MEMBRU – Persoana fizică care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Boom Store electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Boom Store și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CONT – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

CLIENT – Persoana fizică care are calitatea de MEMBRU Boom Store  și care a plasat cel puțin o comandă pe site.

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

Politică de confidențialitate

 1.1. Boom Store colectează date cu caracter personal  pe paginile Site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:
 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
 • scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca  să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la Boom Store, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

 1. a) confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 2. b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;
 4. d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe website-ul Boom Store  a accesării (comandării) produselor/serviciilor Boom Store, Membrul sau Clientul este de acord cu (își dă consimțământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către Boom Store în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat, în scopurile enunțate la punctul 1.1, în conformitate cu art.1 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către Boom Store acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei Boom Store date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către Boom Store a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către Boom Store a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

1.2.Boom Store poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browser-ul de internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către Boom Store pentru a îmbunătății serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea Bogas și/sau al eventualilor terți cu care Boom Store are contracte de parteneriat în acel moment.

1.3. Clientul are dreptul de a se opune în limitele prevăzute de art.1.8, colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealalta sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

1.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 1.3, Clientul sau Membrul se va adresa Boom Store , prin accesarea uneia din modalitățile stipulate în cadrul art.

1.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenita, în cazul în care aceasta exista.

1.6. Politica de confidențialitate Boom Store se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. Boom Store nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicata de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

1.7. Boom Store se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neîmplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

1.8. Excepție de la prevederile art. 1.9 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

1.9. Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat/(agreați) de către Boom Store are (au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta există.

1.10. Boom Store garantează ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

1.11.Boom Store nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.